Csak két vallás van

Kainé és Ábelé.


Káin miben hitt? Féltékeny volt, irigy, de ugyanúgy Isten elismerésére hajtott, nem? (CsG)

Ábel hit által megigazult, Kain nem. Kain bűne nem a féltékenység, hanem a hitetlenség.

Mi a különbség közöttük? (SP)

Több valid szempont is lehet.

Az egyik, hogy Kain áldozata hálaáldozatnak tűnik – vagyis nála „minden rendben van”. A bűneset után nem lehet úgy tenni, hogy rendben vagyok Istennel. Csak akkor vagyok rendben, ha van olyan, bűnömért való áldozat, amelyet Isten elfogad.

Másik jó válasznak tartom, hogy Isten nem tartozik senkinek elfogadni az áldozatát: szuverén, és saját jótetszése szerint fogadja el, amit ő szeretne. Vagyis Ábelé sem értékesebb: csak annyi a különbség, hogy ő kegyelmet talált.

De amihez kétség sem férhet, hogy Ábel hit által áldozott (Zsid 11,4) és (az ordo salutisnak megfelelően ebből következően) cselekedetei igazak (1Jn 3,12).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.