A betegség Istentől van

És a gyógyulás is (K.H.)


De az nem a bűn következménye? Isten az embert tökéletesnek teremtette, a bűneset után jött be a halál és a betegség, ami addig nem volt. Nem tőle van, hanem a bűn miatt. Akkor miért mondja Krisztus, a betegeknek van szükségük gyogyulasra? A betegség valójában a halál, a halandosag, de az örök élet Krisztusban. ❤️ (K.E.)

Kétségtelenül a bűn következménye. De ha azt mondod, hogy nem Istentől, akkor kitől?

a Sátántól.Istentol semmi rossz nem származhat,hiszen Ő a végtelen jó. Viszont a Sátán=Gonosz csakis arra törekszik h nekünk rossz legyen mindenben,és h.Istentol eltávolítson. (B-H.Á.)

Érdemes pontosítani, hogy mi a rossz. Erkölcsileg (bűn, gonoszság) értve Istentől nem származik rossz. De a betegség, büntetés, feddés, stb. nem erkölcsileg rossz dolgok, hanem átélni rossz őket. Amikor Isten ilyent ad, az nem teszi őt gonosszá (sőt).

akkor Jézus minek gyógyítja meg a beteget,ha a betegség Őtőle származik????Nem.en továbbra is fenntartom h.Isten nem ad betegséget az embernek.Aki adja,az a Sátán (B-H.Á.)

(1) Isten igazságos. A bűnért ítéletet ad.
(2) Isten kegyelmes. A bűnből és az ítélettől is megszabadít.
☝️ Ebben egyetértünk?
Ha igen, akkor nincs ellentmondás abban, hogy Isten adja a betegséget (1), és a megváltásban megszabadít attól (2).
Ugyanez a logika a halállal is: ő adja, ígérete szerint, az ellene való lázadás büntetéseként (1); és ő adja ugyan, mégis elhozza az attól való megmenekülést (2).


Minden jó adomány Istentől származik. A betegség nem a jóhoz tartozik, tehát az nem Istentől való (B.E.)

Heródes Agrippa férgektől halt meg. Az Úr angyala sújtott le így rá. (ApCsel 12,23)Mózes nővére, Mirjám poklos lett hét napig: Isten tette azzá. (4Mózes 12)Isten szolgájáról azt írja Ézsaiás: „Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze.” (Ézs 53,10)Mi győzne meg arról, hogy a betegség mégis Istentől van?


“…egészség és betegség egyszóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön.” Heidelbergi Káté: Mit hiszel az isteni gondviselésről (F.I.)

Pontosan emiatt írtam ki. 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.