Maradandó szavak

Visky Ferenc (1918-2005) erdélyi református lelkész volt. 1958-ban négy lelkésszel és pár hívővel együtt letartóztatták és koncepciós perben elítélték. Szamosújvárra szállították, ahol egy régi várkastélyból alakítottak ki börtönt. Egy idézettel fogadták őket: “Akik itt beléptek, hagyjatok fel minden reménnyel!” Viszont a több mint négyszázéves épület egyik kövében egy másik idézet is fennmaradt: “Dominus adiutor et …

Hermeneutikai csapda

A legtöbb ember a nyugati világban úgy gondolja, hogy ismeri a keresztyénséget, és éppen ezért ritka, hogy valaki “felfedezze” a keresztyén hit lényegét. Ha meghallják, hogy Biblia, Jézus, egyház: sokszor csak legyintenek, hogy ők tudják, mi a pálya. Valamivel szabatosabban fogalmaz Gonda László (A görögöknek bolondság, Ref. Tiszántúl, 1999): “A modern elme egyfajta hermeneutikai csapda …

Agyszifilisz

Nem volt mindig evidens az egyház számára, hogy a misszió nem idejétmúlt feladat. Így például a XX. század elején, amikor fellendült a téma iránti érdeklődés, voltak egyházi vezetők, akikből efféle reakciókat váltott ki a dolog: “Novák Lajos A belmissziót az egyház legnagyobb ellenségének nevezte, Kovács Albert pedig kezével legyintve ennyit mondott: agyszifilisz.” “Szilády Áron azt …

Érthetetlen szépségek

Részlet Arany János egyik Petőfihez írt leveléből: “Most Szilágyi volt nálam vagy két hétig s mi is veszekedtünk kicsit. Szeretné népies költeményeimből a népies kifejezéseket kihagyni. S nem hiszi, hogy az érthetetlen szépségek kora lejárt. Pedig, úgy-e Sándor, lejárt, vagy ha még le nem járt volna, lejáratjuk?” Ugye lejárt már az igehirdetésben is az érthetetlen …