Érthetetlen szépségek

Részlet Arany János egyik Petőfihez írt leveléből: “Most Szilágyi volt nálam vagy két hétig s mi is veszekedtünk kicsit. Szeretné népies költeményeimből a népies kifejezéseket kihagyni. S nem hiszi, hogy az érthetetlen szépségek kora lejárt. Pedig, úgy-e Sándor, lejárt, vagy ha még le nem járt volna, lejáratjuk?” Ugye lejárt már az igehirdetésben is az érthetetlen …

Áldozat

Az áldozatnak van kriminológiai jelentése (valaki áldozatul esik), és van vallási jelentése is (áldozatot ajánl, feláldoz). Még sosem gondoltam bele, hogy amilyen természetesen használjuk azt a fordulatot, hogy “Krisztus a tökéletes áldozat”, éppolyan könnyen félre is érthető. Hiszen ezt az “áldozat” szó vallási értelmében használjuk: Jézus volt a tökéletes áldozati bárány, aki elvette a világ …