Agyszifilisz

Nem volt mindig evidens az egyház számára, hogy a misszió nem idejétmúlt feladat. Így például a XX. század elején, amikor fellendült a téma iránti érdeklődés, voltak egyházi vezetők, akikből efféle reakciókat váltott ki a dolog: “Novák Lajos A belmissziót az egyház legnagyobb ellenségének nevezte, Kovács Albert pedig kezével legyintve ennyit mondott: agyszifilisz.” “Szilády Áron azt …