Áldozat

Az áldozatnak van kriminológiai jelentése (valaki áldozatul esik), és van vallási jelentése is (áldozatot ajánl, feláldoz). Még sosem gondoltam bele, hogy amilyen természetesen használjuk azt a fordulatot, hogy “Krisztus a tökéletes áldozat”, éppolyan könnyen félre is érthető. Hiszen ezt az “áldozat” szó vallási értelmében használjuk: Jézus volt a tökéletes áldozati bárány, aki elvette a világ …

Az együgyű lelkészekről

“Elítéljük az alkalmatlan egyházi szolgákat, akik nincsenek a lelkipásztorsághoz szükséges ajándékokkal felruházva. Ugyanakkor elismerjük, hogy a régi egyházban egyes lelkipásztorok ártatlan együgyűsége némelykor többet használt az egyháznak, mint másoknak sokoldalú, kiváló, csiszolt, de kissé felfuvalkodott tudománya. Ezért még ma sem vetjük el egyeseknek becsületes, de azért nem teljesen tapasztalatlan együgyűségét.” II. Helvét Hitvallás, XVIII. fejezet …