Megoldás: nincs

„Utállak benneteket, „pszi”-vel kezdődő foglalkozásúakat, mert tönkreteszitek az emberi életeket azzal, hogy azt hirdetitek, az emberi élet problémái megoldhatók. Rettenetes terhet tesztek az emberre, mert ez által úgy érzi, csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani gondjait önmagával, az anyjával, a szerelmével. Ti úgy gondolkoztok, hogy az életben problémákra és megoldásokra van szükség, holott …

Agyszifilisz

Nem volt mindig evidens az egyház számára, hogy a misszió nem idejétmúlt feladat. Így például a XX. század elején, amikor fellendült a téma iránti érdeklődés, voltak egyházi vezetők, akikből efféle reakciókat váltott ki a dolog: “Novák Lajos A belmissziót az egyház legnagyobb ellenségének nevezte, Kovács Albert pedig kezével legyintve ennyit mondott: agyszifilisz.” “Szilády Áron azt …

Egyháztagság

Ki is a református egyháztag? 22. § (1) A Magyarországi Református Egyház tagja minden magyar – illetve Magyarországon élő nem magyar – állampolgár, akit a református egyház szertartása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak vallja. (2) Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai …